Flaggningsmeddelande i Karnov Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559016-9016 Karnov Group AB (publ)
InstrumentSE0012323715 Ordinary shares
InnehavareVind Equity AS
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-11-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 078 070
 - direkt innehavda rösträtter5 078 070
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,19918 %
 - direkt innehavda rösträtter5,19918 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,19918 % 5 078 070
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,19918 % 5 078 070
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 078 070
 - andel av rösträtter5,19918 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.