Flaggningsmeddelande i Hembla AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556498-9449 Hembla AB
InstrumentSE0005594728 Aktie
InnehavareLänsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier4 696 969
Antal rösträtter4 696 969
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-11-29
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 567 414
 - direkt innehavda rösträtter4 567 414
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,92 %
 - direkt innehavda rösträtter3,89 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,89 % 4 567 414
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,89 % 4 567 414
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohan Söderholm
 - telefon0858840000
 - mejlportfoljadmin@lansforsakringar.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.