Flaggningsmeddelande i Mycronic AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556351-2374 Mycronic AB (publ)
InstrumentSE0000375115 Ordinary Shares
InnehavareMorgan Stanley
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-07-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 203
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 203
Andel
 - aktier0,00123 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,00123 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,00123 % 1 203
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,5418 % 530 516
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade4,35226 % 4 261 580
 
TOTALT4,89529 % 4 793 299
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMorgan Stanley & Co. LLC
 - antal rösträtter531 719
 - andel av rösträtter0,54303 %
 - bolagMorgan Stanley Capital Services LLC
 - antal rösträtter4 261 580
 - andel av rösträtter4,35226 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 793 299
 - andel av rösträtter4,89529 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnCraig Horsley
 - telefon+44141245-7739
 - mejlCraig.Horsley@morganstanley.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.