Scandion Oncology som är en avknoppning från Saniona och Köpenhamns universitet väljer Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare inför en planerad nyemission och notering på Spotlight Stock Market. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget affärsidé handlar om att angripa en av de största utmaningarna inom modern onkologi i form av behandling av cancer som innehåller läkemedelsresistenta cellkloner eller som har utvecklat resistens mot cancerläkemedel.

Sammantaget har fas I-studier visat att flaggskeppskandidaten SCO-101 är ett säkert läkemedel med begränsad toxicitet, enligt pressmeddelandet. Scandion Oncology förbereder i nuläget en ansökan om fas II-studie på kemoterapiresistent cancer.

Mer information kommer att presenteras i ett memorandum inför en planerad nyemission som väntas att genomföras under det tredje eller fjärde kvartalet detta år. Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire