Catena bygger en ny logistikanläggning för Kyl- och Frysexpressen Nord på ett strategiskt logistikläge i Luleå, en investering om cirka 70 Mkr.

2020-12-18 kl. 11:00   
Catena förvärvar fastigheten Storheden 2:1 av Pegasus Real Estate. På den drygt 19 200 kvm stora markarean i Luleå kommun kommer Catena att uppföra en terminal om totalt 4 198 kvm, bestående av 2 684 kvm kyllager och 704 kvm fryslager. Anläggningen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och på taket kommer en solcellsanläggning att installeras. Möjligheter finns även för framtida expansion. 

Hyresgäst i anläggningen blir Kyl- och Frysexpressen Nord som erbjuder kompletta logistiklösningar inom dagligvarusegmentet och har terminaler strategiskt utspridda i Norrlands största städer. Ett 10-årigt avtal har tecknats med Kyl- och Frysexpressen Nord vilket beräknas generera ett driftsöverskott om cirka 4,8 Mkr. 

- Det här är en investering för en stabil aktör på ett utmärkt logistikläge i anslutning till de varuflöden och transportleder som försörjer Norrland. Projektet stärker Catenas position i landets norra delar ytterligare, säger Tobias Karlsson, Regionchef Stockholm på Catena.

- Den nya terminalen kommer att ligga på en strategiskt viktig plats för vårt arbete med att förse hela Norrland med livsmedel. Extra glädjande för oss som är ett norrländskt logistikbolag är att terminalen innebär nya arbetstillfällen. Vi kommer att vara i behov av att rekrytera cirka tio personer, säger Jon Widell, vd på Kyl- och Frysexpressen Nord.

Byggnationen startar i januari 2021, Kyl- och Frysexpressen Nord planerar att flytta in under hösten 2021.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD
Tel. 0730-70 22 42    
jorgen.eriksson@catenafastigheter.se 

Tobias Karlsson, Regionchef Stockholm    
Tel. 0730-70 22 36
tobias.karlsson@catenafastigheter.se

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 17 779,2 Mkr per 30 september 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.