Extra bolagsstämman i BIMobject AB (publ) den 5 september 2018 beslöt om en aktieuppdelning (split) av de befintliga utestående 59 474 842 aktierna i förhållande 2:1, till 118 949 684 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,011 kronor. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdagen för uppdelningen av aktierna.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara onsdagen den 12 september 2018, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är måndagen den 10 september 2018. Första dag för handel med uppdelade aktier är tisdagen den 11 september 2018.

Uppdelningen sker automatiskt och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med aktieuppdelningen kommer BIMobject-aktien att få en ny ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0011644376.

Som tidigare meddelats har samtliga de teckningsoptioner av serie 2015/2018 som gavs ut av årsstämman 2015 utnyttjats. Antalet aktier som ges ut till teckningsoptionsinnehavarna har omräknats med anledning av aktieuppdelningen, varvid 1 370 000 nya aktier kommer att ges ut till teckningsoptionsinnehavarna.

Efter registrering av de aktier som ges ut till teckningsoptionsinnehavarna, samt efter ovan nämnda split, kommer det totala antalet aktier och röster i BIMobject att uppgå till 120 319 684.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Hansson - CFO
Tel: +46 40 685 29 00
Email:info@bimobject.com

Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 850 000 användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA Sweden AB. www.bimobject.com

BIMobject - Aktieuppdelning SE

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire