Mahas uppdaterade reservrapport visade en ökning av bolagets 2P-reserver med 25,6% vid slutet av 2017, till 34,3 miljoner fat där ökningen var i huvudsak hänförlig till Tartaruga-fältet i Brasilien. Bolaget har även presenterat sin kapitalplan och produktionsguidning för 2018. Men både arbetet med att lyfta flaskhalsarna i gashanteringen och installationen av jetpumparna verkar nu ligga längre fram i tiden än vi tidigare fått intryck av (Q2/Q3'18 snarare än Q1'18). Därför har vi justerat ner förväntningarna på produktionen i år från 2900 boepd till 2500 boepd, medan vi lämnar prognosen för 2019 oförändrad på 3800 boepd. Det översätter till en sänkning av vår EBIT-prognos för 2018 med 29%. Men med en brant ökning av produktionen de kommande åren och attraktiv värdering av reserverna, även rensat för osäkerheten kring LAK Ranch så ser vi sammantaget en hög potential i aktien till en hög risk. 

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/reservrapport-och-kapitalplan-visar-hog-aktivitet-2018/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se