VALBEREDNINGEN I DOXA AB HAR IDAG KONSTITUERATS

I korthet ska valberedningen till nästa årsstämma den 8 juni 2020 föreslå:

· Val av ordförande för stämman

· Val av styrelse

· Val av styrelseordförande

· Val av revisor(er)

· Styrelsens och revisorernas ersättning

Valberedningen består av Greg Dingizian (ordförande), Sune Gellberg, Hartmut Wiese och Ingrid Atteryd Heiman (i egenskap av styrelsens ordförande). Detaljerad information finns att läsa på Doxas hemsida. Enskilda aktieägares förslag angående ovanstående punkter kan framföras via email till Greg Dingizian, greg@dingizian.com , Hartmut Wiese, hartmut.wiese@netatonce.net eller till styrelsens ordförande Ingrid Atteryd Heiman, ingrid@doxa.se

Uppsala den 4 november 2019

Läs mer på webben: www.doxa.se

Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Doxa-konstituerar-valberedningen-2019-11-04.pdf

Kort om Doxa

Doxa är ett uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®. Ceramir® Crown & Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail certifiedadviser@penser.se ).