Detaljhandelsbolaget Iapotek omsatte under mars månad till 3,3 miljoner kronor jämfört med 0,1 miljoner kronor under mars 2018.

Dotterbolagens gemensamma omsättning ökade med cirka 33 procent jämfört samma period föregående år.

"Detta innebär att vi har lyckats bibehålla högsäsongens omsättningsnivåer under några av årets svåraste lågsäsongsmånader. Bidragande till den ökade tillväxten är bland annat satsningar på nya marknadsföringskanaler och en fortsatt ökning på försäljningen av receptbelagda läkemedel i den fysiska apoteksverksamheten", skriver bolaget. Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire