Den 30 november 2019 var substansvärdet 249 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 29 november 2019 var 226,00 kronor för A-aktien och 222,10 kronor för C-aktien.


Stockholm den 2 december 2019

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 2 december 2019, kl. 10:00.

Bilaga