Flaggningsmeddelande i SSM Holding AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556533-3902 SSM Holding AB (publ)
InstrumentSE0009663511 Stamaktier
InnehavareAmasten Bostäder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-01-15
Gränsvärde för antal aktier25 %
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier11 600 000
 - direkt innehavda rösträtter11 600 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier29,55 %
 - direkt innehavda rösträtter29,55 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 129,55 % 11 600 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT29,55 % 11 600 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förAmasten Bostäder AB
 - antal rösträtter29,55
 - slutdatum för fullmakt2020-01-20
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSSM Holding AB (publ)
 - antal rösträtter11 600 000
 - andel av rösträtter29,55 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter11 600 000
 - andel av rösträtter29,55 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnSebastian Schönström
 - telefon0722502772
 - mejlsebastian.schonstrom@amasten.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.