Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar andra kvartalet 2018:

− Axfoods levererade ännu ett starkt kvartal med god tillväxt och bra lönsamhetsutveckling. Trots höga jämförelsetal och påskens negativa kalendereffekt var det positivt att samtliga segment påvisade en god utveckling. Vi summerade upp ett rekordresultat för ett andra kvartal, där både Willys och Hemköp kraftigt stärkt sina resultat. Den höga tillväxten inom e-handeln fortsatte och allt eftersom volymerna ökar minskar belastningen på resultatet.

Sammanfattning av andra kvartalet
  •  Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 12 221 Mkr (11 925), en ökning med 2,5 procent.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 545 Mkr (487), en ökning med 11,9 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (4,1).
  •  Periodens resultat var 429 Mkr (379) och resultat per aktie före utspädning 2,01 kr (1,81).
  •  I juni lanserades nätapoteket Apohem.
  •  Sara Kraft Westrell har utsetts till ny kommunikationsdirektör och medlem av företagsledningen på Axfood. Sara tillträder i oktober 2018.
Sammanfattning av första halvåret
  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 23 665 Mkr (22 564), en ökning med 4,9 procent.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 980 Mkr (884), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent (3,9).
  •  Periodens resultat var 767 Mkr (688) och resultat per aktie före utspädning 3,62 kr (3,28).

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Välkomna till dagens telefonkonferens, där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar andra kvartalet 2018. Presentationen startar klockan 14:00 och kan följas på axfood.se eller via telefon:

Sverige: +46 8 566 426 97, Storbritannien: +44 203 0089 807, USA: +1 855 8315 947.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood, 072 23 606 43

Denna information är sådan information som Axfood Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 klockan 13:00 CET.

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra och hållbar. Kedjorna Willys och Hemköp ingår, liksom Tempo, Handlar ́n och Direkten som är handlarägda. Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till mat.se, Middagsfrid samt delägare i Urban Deli, Eurocash och Apohem. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på axfood.se