Medicinteknikbolaget Zenicor har tillsammans med Landstinget i Värmland utvecklat en
modell för att effektivisera vårdkedjan för arytmiutredning. Samtliga av landstingets vårdcentraler kommer erbjuda tjänsten i syfte att erbjuda patienter tidig diagnos av förmaksflimmer. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Zenicor är inte bara en leverantör av produkter utan är med och utvecklar och effektiviserar hela vårdkedjan. Vi har länge samarbetat med Landstinget i Värmland om hur digitaliseringen av vårdkedjan för arytmiutredningar ska kunna utvecklas. Att Värmland nu implementerar detta i hela primärvården är ett tecken på att de ser samhällsvinsterna som tidig diagnos av förmaksflimmer innebär. Samtidigt befäster det Zenicors position som ledande inom tidig diagnos och strokeprevention för sjukvården, säger Zenicors vd Mats Palerius.

Avtalet med Landstinget i Värmland är en direkt förlängning av det arbete som Zenicor tidigare genomfört i finländska Uleåborg och Tammerfors. Modellen med att optimera vårdkedjan i primärvården ger nya och fortsatt ökande intäkter i takt med att denna modell sprids till fler landsting i Sverige och internationellt, skriver bolaget.

Värmland är det första landstinget i Sverige att implementera en digital vårdkedja för arytmiutredning och tidig diagnos av förmaksflimmer.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire