Lime Technologies årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på koncernens webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska på Lime Technologies hemsida för investerare (https://investors.lime-technologies.com/investor-relations/rapporter/) samt som pdf i detta pressutskick. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras inom två veckor från dagens datum. 

 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Erik Syrén, CEO / +46 707-38 50 72 / erik.syren@lime.tech
Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech
Lars Andersson, Head of Investor Relations /+46 704 33 53 83/ lars.andersson@lime.tech

 

Denna information är sådan information som Lime Technologies AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl.15.30 CEST. 

 

Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för "Customer Relationship Management" - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har 250 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se