Volati har förvärvat samtliga aktier i Swekip Sweden AB. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsområde Handel. Swekip omsatte 21 Mkr under 2018.

Förvärvet av Swekip är Volatis fjärde tilläggsförvärv under 2019. Tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter är en viktig del i Volatis strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. De förstärker affärsenheternas marknadspositioner och adderar ytterligare värde genom synergier.

- Volati utvärderar löpande ett stort antal potentiella förvärvskandidater, inte minst med inriktning på värdeskapande tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter. I Swekip förvärvar vi ett välskött bolag med god lönsamhet och en stark marknadsposition i sin nisch, säger Håkan Karlström, chef för affärsområde Handel.

Swekip har huvudkontor i Umeå och är en etablerad leverantör av hjullastare till den svenska marknaden. Företaget utvecklar och marknadsför ett sortiment av prisvärda hjullastare och tillbehör.

- Swekip breddar vårt erbjudande till den Nordeuropeiska marknaden med ytterligare prisvärda produkter vilket är en viktig del i arbetet med att utveckla affärsområdet, säger Håkan Karlström.

Finansiering sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter och bolaget kommer att konsolideras från januari 2020. Förvärvet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på Volatis resultat för 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Karlström, chef för affärsområde Handel, 070-522 40 52, hakan.karlstrom@volati.se
Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.