Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556154-2381 Fingerprint Cards AB
InstrumentSE0008374250 Class B, Right to Recall on Class B, Warrants on Class B
InnehavareThe Goldman Sachs Group, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-09-06
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 044
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 044
Andel
 - aktier0,00161 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,00137 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,00137 % 5 044
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 21,16725 % 4 295 112
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade14,28815 % 52 575 774
 
TOTALT15,45677 % 56 875 930
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagGoldman Sachs International
 - antal rösträtter52 575 774
 - andel av rösträtter14,28815 %
 - bolagGoldman Sachs & Co. LLC
 - antal rösträtter4 295 112
 - andel av rösträtter1,16725 %
 - bolagGoldman Sachs Asset Management, L.P.
 - antal rösträtter906
 - andel av rösträtter0,00025 %
 - bolagGoldman Sachs Asset Management International
 - antal rösträtter4 138
 - andel av rösträtter0,00112 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter56 875 930
 - andel av rösträtter15,45677 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKashif Rafiq
 - telefon+442070510547
 - mejlgs-regops-emea-position-enquiries@gs.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.