Zenicors digitala vårdkedja har hjälpt vårdbolaget Tiohundra att halvera diagnostiden för patienter med hjärtklappningsbesvär. Det uppger Zenicor i ett pressmeddelande.

Beskedet kommer efter att bolagen i våras börjat jämföra den nya vårdkedjan med den tidigare hanteringen av arytmipatienter. Zenicor uppger att dess decentraliserade patientnära vård, till skillnad från den traditionella som främst sker genom vårdkontakt i specialistvården, har halverat diagnostiden men också uppnått andra fördelar.

Resultaten från projektet visar enligt Zenicor att fler patienter också fick en korrekt diagnos, att deras väntetid blev förkortad och att färre patientbesök blev av vilket frigjorde vårdresurser.

”Vården är hårt pressad idag och måste organiseras på ett nytt sätt. Den nya vårdkedjan med Zenicor-EKG visar att det är möjligt att effektivisera vården, ge en tidigare diagnos och erbjuda en mer kvalitativ vård närmare patienten. Att vi kunnat visa kvantifierbara effekter av den nya vårdkedjan ger oss ett mycket bra underlag för att kunna sprida arbetssättet till fler regioner i Sverige och internationellt”, säger Susanna Strååt, försäljningschef på Zenicor.Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire