Clean Motion AB meddelar att den tidigare genomföra emissionen slutligt registreras hos Bolagsverket

Styrelsen i Clean Motion AB (”Bolaget”) kan meddela att Bolagsverket den 2 juli 2019 slutregistrerat den emission som Bolaget genomförde under maj 2019.
Totalt emitterades 4 260 000 nya aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med 2 130 000 kronor. Efter registreringen finns totalt 18 859 342 aktier och aktiekapitalet uppgår till 9 429 671 kronor.
Sista handelsdagen med BTA blir den 5 juli 2019.

Lerum, 2019-07-02

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.