Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsrrapport för första halvåret 2019. Bolaget redovisar en försäljning på 1 219 (3 010) TSEK och ett rörelseresultat på -2 858 (-3 383 TSEK). Bolaget varnar för att man för närvarande inte har säkrat likviditet för den kommande tremånadersperioden. Clean Motion presenterar idag också ett nytt affärsområde, eMobility Labs med avsikt att sälja tjänster inom elektromobilitet. Bolaget avser att erbjuda såväl 

Göran Folkesson, VD kommentar;
”Vi har idag offerter på 80+ fordon, och en sälj pipeline som ser bra ut. Men, från offert till orderläggning tar alldeles för lång tid och vi har för dålig konvertering av offerter till order.
Vi har nu en positiv bruttomarginal på produkten men den faktiska orderingången är fortfarande för svag för att bära våra kostnader.  Till viss del ser vi problem med Bonus-Malus systemet för bilar som innebär att en elbil får subventioner med 60.000 kronor medan en Zbee inte får några subventioner alls.
Detta sammantaget ger att vi nu har likviditetsproblem och har för närvarande inte säkrat den kommande tremånaders-perioden.
Vi jobbar givetvis aktivt på alla fronter för att säkra ordrar, få till avtal med investerare i Indien och på annat sätt hitta finansiering..”

Bolaget annonserar idag också en ny satsning på tjänsteleverans inom elektromobilitetsområdet kallat eMobility labs. Göran kommenterar den nya satningen; eMobility labs

”Men vi ser också en ytterligare stor potential till att genera intäkter. Med Zbee har vi visat en produkt med energiprestanda som ingen annan är i närheten av, vilket har skapat ett intresse från större fordonstillverkare att samarbeta.
Vi har ett ingenjörsmässigt kunnande och erfarenhet som är mycket attraktiv. I princip har vi 10 års erfarenhet av en marknad som inte ens är 5 år gammal. Vi har därför beslutat att skapa en ny verksamhetsgren med fokus på att leverera tjänster till andra fordonstillverkare. Vi har döpt denna verksamhet till eMobility labs och fokus är på tjänsteleverans. Vi förbereder nu ett antal offerter till de intressenter vi har fått in och från och med idag är eMobility labs en aktiv del av verksamheten. Målsättningen är att inom 60 dagar ha säkrat kontrakt för att nå ett positivt kassaflöde. Initialt fokuserar vi på att använda oss av våra befintliga resurser.  I ett längre perspektiv planerar vi att stärka vår kompetens ytterligare. I slutändan bedömer vi att det kommer att innebära att vi kan öka våra utvecklingsresurser för Zbee även om det initialt givetvis innebär att vi kommer att begränsa utvecklingen och fokusera på att leverera tjänster. ”

Göran avslutar med; ”Vi jobbar så hårt vi kan för att lösa våra kortsiktiga problem och bibehåller en positiv framtidstro för såväl Zbee som eMobility labs! ”

Redogörelsen i sin helhet bifogas.
Lerum, 2019-08-30

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-05-29 kl. 19:00 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Bilaga