STOCKHOLM – 28 augusti, 2019. Karolinska Developments portföljbolag Promimic meddelar idag att företagets första ortopediska implantat som använder HAnano Surface har blivit godkänt av det amerikanska läkemedelsverket FDA.

Promimic utvecklar och marknadsför en unik ytteknologi för ortopediska och dentala implantat, HAnano Surface, vilken ökar förankring och integration med omgivande benvävnad. Produkten EVOL SI Implant Sytem, som använder HAnano Surface för en snabbare och bättre integration mellan benet och implantat, har utvecklats genom ett partnerskap mellan Göteborgsbaserade Promimic AB och Cutting Edge Spine LLC, från North Carolina, USA.

Promimic startade sin USA-etablering för två år sedan och har sedan dess skapat flera strategiska partnerskap.

“Det första FDA-godkännandet för ett ortopediskt implantat som använder Promimics innovativa ytteknologi är ett stort genombrott för Promimic på den amerikanska ortopedimarknaden”, kommenterar Karolinska Developments vd Viktor Drvota.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.


Bilaga