Vårdkön för män med godartad prostataförstoring i Stockholms län blir allt längre. Många patienter får idag vänta betydligt längre än vårdgarantins 90 dagar på att få nödvändig kirurgisk behandling, så kallad hyvling (TUR-P). I januari 2018 var väntetiden 6-9 månader på de större akutsjukhusen och 3-5 månader på de mindre sjukhusen. Nu, närmare ett år senare, har vårdkön vuxit ytterligare och över 400 personer väntar på operation i huvudstaden.

Ett sätt att korta vårdkön, som specialitetsrådet i urologi förespråkar, är att styra över vissa patienter till att genomgå minimalintensiv mikrovågsbehandling (TUM-T) istället för resurskrävande kirurgi. Mikrovågsbehandling är etablerad och lämpar sig väl för öppen specialistvård då den utförs snabbt med lokalbedövning och inte kräver att patienten övernattar på sjukhuset.

Specialitetsrådet i urologi uppmanade i ett brev i januari 2018 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län att se över ersättningarna inom vårdvalet. Det konstateras i brevet att om så inte sker kommer köerna att växa ytterligare och det blir svårt för patienterna att få behandling i rimlig tid. I november 2018, nära ett år senare, konstaterar Specialitetsrådet att köerna fortsatt att växa och upprepar kravet på höjd ersättning för både mikrovågsbehandling och hyvling.

Idag är ersättningen för mikrovågsbehandling 7060 kr för de privata vårdgivarna inom vårdval specialiserad urologi i Stockholms län och den täcker inte ens utgifterna för engångsmaterialet till behandlingen. Nu skickas därför oftast patienterna för denna behandling till urologer i andra regioner, där privata vårdgivare har ersättning runt 25-26 000 kr.

Patienterna är tvungna att resa till annan ort men likväl hamnar kostnaden hos Stockholms läns landsting. Flera vårdgivare i Stockholm vill kunna erbjuda sina patienter mikrovågsbehandling på sina mottagningar och det vore rimligt att ersättningen är i paritet med andra regioner. Inte minst för att patienterna ska slippa bekosta resan till andra delar av landet för att få den vård de har rätt till.

Patienter med godartad prostataförstoring har ingen större prioritet i dagens svenska vård och i synnerhet inte i huvudstaden. Det är därför glädjande att Specialitetsrådet i Stockholms läns landsting fortsätter att driva frågan om höjd ersättning för TUMT men det är mycket anmärkningsvärt att inte landstinget gjort något åt det rop på hjälp som professionen givit uttryck för, säger ProstaLunds VD Hans Östlund i en kommentar.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare.  

Se även - www.prostalund.se.