Flaggningsmeddelande i Sdiptech AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556672-4893 Sdiptech AB (publ)
InstrumentSE0003756758 A Shares and B Shares
InnehavareSystematic Group AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 740 000
Antal rösträtter12 740 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-07-22
Gränsvärde för antal aktier10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 490 000
 - direkt innehavda rösträtter12 490 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,40348 %
 - direkt innehavda rösträtter22,66215 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 122,66215 % 3 490 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT22,66215 % 3 490 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter12 490 000
 - andel av rösträtter22,66215 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.