Flaggningsmeddelande i Essity Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556325-5511 Essity Aktiebolag (publ)
InstrumentSE0009922156 AK
InnehavareAMF Pensionsförsäkrings AB
 
Före transaktionen
Antal aktier35 035 797
Antal rösträtter98 035 797
 
Transaktionen
Datum2021-04-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier35 535 797
 - direkt innehavda rösträtter89 000 000
 - indirekt innehavda rösträtter9 535 797
Andel
 - aktier5,06 %
 - direkt innehavda rösträtter7,07 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,76 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 17,83 % 35 535 797
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT7,83 % 35 535 797
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAMF Fonder AB
 - antal rösträtter9 535 797
 - andel av rösträtter0,76 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter98 535 797
 - andel av rösträtter7,83 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.