Dala Energi kritiseras i Dalarnas Tidningar i en insändare där det argumenteras för att, det sedan två år stängda, vattenkraftverken bolaget har i Limån borde rivas. Detta för att gynna den biologiska mångfalden genom att ta bort dessa vattenhinder.

"Vattensystemet Limån i Siljansnäs i Leksands kommun består av många mil vatten och har en enorm potential som lekplats för bland annat den hotade siljansöringen men också andra arter som leker i strömmande vatten. Två små otidsenliga, olönsamma och delvis raserade kraftverk stoppar effektivt allt detta", skriver Siljansnäs Fiskevårdsområdesförening i sin insändare.

Nu svarar Dala Energis vd, Bengt Östling, på kritiken på bolagets egna hemsida. Utrivning är målet.

"Vi sticker inte huvudet i sanden när det kommer till denna fråga, men vi ser till hela bygden utveckling. Vår absoluta ambition är att ansöka om utrivning av våra två vattenkraftstationer i Limån och därmed återställa nedre delen av Limån."

På frågan om bolaget skulle kunna påskynda just Limån så menar man att svaret är tydligt. Man menar att hela prövningsområdet måste vara med och inte ett enskilt biflöde, det vill säga alla biflöden till Siljan.

Östling säger att man tar initiativ till att samordna en sådan process och på det sättet då få beslut tidigare än vad som nu anges i tidplanen för området, som i förslaget är satt till 2025.

"Vi har tidigare under den långa processen runt nedre delen av Limån föreslagit en återställning av Limån genom bland annat en stiftelse där flera intressenter gemensamt bidrar till en återställning av Limån. Man faller då ofta tillbaka på att det är Dala Energis ansvar, vilket är helt riktigt. Det är också därför Dala Energi följer det nationella regelverket och finansiering från miljöfonden som energibranschen solidariskt skapat för att återställningar av vattendrag efter småskalig elproduktion", avslutar Östling.Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire