Online Brands Nordic AB har beslutat att senarelägga årsstämman till måndagen den 28:e juni 2021. Ordinarie årsstämma kommer således ej att hållas den 25:e maj 2021 vilket tidigare kommunicerats.

Som ett led i det pågående arbetet med det omvända förvärvet av CaMa-Gruppen har styrelsen i Online Brands valt att flytta årsstämman till ett senare datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 73 426 61 26

Nyheter