Nu finns NIBEs årsredovisning för 2018 tillgänglig på hemsidan, www.nibe.com.

Den fullständiga årsredovisningen distribueras till alla aktieägare som meddelat att de önskar skriftlig information.


Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 15 april 2019 kl. 08.00.Benny Torstensson                  Informationsansvarig: 0433 - 73 000


Bilaga