Atlas Copco bär tunga förväntningar på sina axlar sedan aktien rusat och börsvärdet närmar sig 600 miljarder kr. Det anser analystjänsten Affärsvärlden i en analys av Atlas från februari 2021.

Något som är utmärkande för Atlas Copco är företagets stabilt höga rörelsemarginaler och goda lönsamhet. Rörelsemarginalen har snittat cirka 21% under de senaste fem åren. Gissningsvis bidrar den höga andelen serviceförsäljning (36%) till stabiliteten.
Utan att ge avkall på den höga lönsamheten har bolaget expanderat. Målet att växa 8% årligen har överträffats sedan 2010.

Den starka utvecklingen har dock lett till hög värdering. Faktum är att Atlas Copco med ett p/e-tal på 30 räknat på 2022 års väntade vinst är ett av världens högst värderade industribolag i megaklassen.

Man ska inte underskatta hur bra saker kan bli i ett bolag med stora resurser att investera och en ledning som är bevisat skicklig. Båda sakerna stämmer på Atlas Copco. Ändå är det svårt att svälja en så hög värdering av Atlas-aktien.
Investerare behöver räkna med att den redan urstarka operativa utvecklingen blir ännu bättre framöver eller med ytterligare högre multipel för att se bra uppsida i aktien. Det vågar sig inte Affärsvärlden på. Rådet blir neutral.Affärsvärlden

E-post: daniel.svensson@affarsvarlden.se