Flaggningsmeddelande i ICTA AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556056-5151 ICTA AB (publ)
InstrumentSE0010520155 Shares
InnehavarePropeople Holding ApS
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-05-23
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 539 334
 - direkt innehavda rösträtter3 539 334
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier24,39862 %
 - direkt innehavda rösträtter24,39862 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 124,39862 % 3 539 334
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT24,39862 % 3 539 334
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 539 334
 - andel av rösträtter24,39862 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnOle Andersen
 - telefon+4540580214
 - mejlole.andersen@ffwagency.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.