Styrelseledamöter och vd i konsultbolaget ICTA har lämnat teckningsförbindelser i företrädesemissionen, enligt ett pressmeddelande. Emissionen är, som tidigare har meddelats, garanterad till 80 procent av beloppet.

Aktieägare och ett antal institutionella och privata investerare har ingått avtal om tecknings-
förbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 37,6 miljoner kronor, motsvarande 61,4 procent av emissionen. Samtliga styrelseledamöter och vd har ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt 8,9 miljoner. Därutöver har två styrelseledamöter ingått
ytterligare avtal om emissionsgarantier motsvarande 2,5 miljoner.

Sammanlagt uppgår styrelseledamöternas och vd:s emissionsåtaganden därmed till 11,4 miljoner kronor vilket motsvarar 18,6 procent av emissionen.Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire