Flaggningsmeddelande i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559135-0599 Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
InstrumentSE0010832204 Equity
InnehavareAmiral Gestion
 
Före transaktionen
Antal aktier3 112 507
Antal rösträtter3 112 507
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-05-28
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 070 707
 - direkt innehavda rösträtter3 070 707
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,87366 %
 - direkt innehavda rösträtter9,87366 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,87366 % 3 070 707
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,87366 % 3 070 707
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 070 707
 - andel av rösträtter9,87366 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJulien Lepage
 - telefon01 40 74 35 68
 - mejladministration@amiralgestion.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.