Acarix system CADScor presenterades idag vid den hälsoekonomiska konferensen ISPOR där positiva resultat från en jämförelseanalys uppvisades genom en poster. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Denna analys är viktig eftersom den visar att resultat från tidigare kontrollerade kliniska studier kan replikeras och överföras till daglig klinisk användning. Att bli antagen med en poster på den ansedda ISPOR-konferens betyder mycket och att få ett erkännande av CADScor systems praktiska nytta i en reell kontext är naturligtvis mycket värdefullt i vår pågående kommersialiseringsprocess ”, säger Per Persson, vd för Acarix.

Postern kommer också att publiceras i publikationen Value in Health i december.Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire