Alimak Group har tecknat en revolverande kreditfacilitet avseende flera valutor med Handelsbanken. Faciliteten har en löptid om fem år och omfattar även två möjligheter till förlängning på ett år vardera, efter godkännande från kreditgivaren. Faciliteten ersätter den nuvarande kreditfaciliteten om 2 000 MSEK som tecknades den 25 juni 2015 samt den ändring som bekräftades den 11 juli 2016.

För Alimak Group innebär refinansieringen en utökning av befintlig kreditfacilitet med 500 MSEK till förbättrade villkor, både avseende lägre prissättning och längre löptid.

För mer information, kontakta:

Mathilda Eriksson, IR Manager, 08 402 14 41

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 67 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com