Styrelsen i Online Brands Nordic AB har beslutat att senarelägga publicering av koncernens delårsrapport för perioden januari till mars 2021.

Delårsrapporten för årets första kvartal kommer att publiceras fredagen den 21:a maj 2021. Tidigare kommunicerat datum för detta var den 7:e maj 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 73 426 61 26

Nyheter