Förbättrat rörelseresultat trots ett utmanande kvartal

Sammanfattning av kvartalet

 • Doros nettoomsättning uppgick till 489,6 Mkr (615,8), en minskning med 20,5 procent.
 • Nettoomsättningen för affärsområdet Doro Care var 144,7 Mkr (130,6), en ökning med 10,8 procent och för affärsområdet Doro Phones 344,9 Mkr (485,2), en minskning med 28,9 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 34,3 procent (29,5). För Doro Care minskade bruttomarginalen till 39,5 procent (42,8) och för Doro Phones ökade bruttomarginalen till 32,0 procent (25,9).
 • EBITDA uppgick till 69,0 Mkr (61,1), en ökning med 13,0 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 46,9 Mkr (41,5) exklusive omstruktureringskostnader om 9,2 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 9,6 procent (6,7). Inklusive omstruktureringskostnader uppgick EBIT till 37,7 Mkr (30,9) med en rörelsemarginal på 7,7 procent (5,0).
 • Periodens resultat efter skatt var 19,2 Mkr (20,8) och resultatet per aktie var 0,80 SEK (0,88).
 • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 27,9 Mkr (58,7).

Sammanfattning januari-december

 • Doros nettoomsättning uppgick till 1 689,3 Mkr (2 063,0), en minskning med 18,1 procent.
 • Nettoomsättningen för affärsområdet Doro Care var 524,1 Mkr (476,7), en ökning med 9,9 procent och för affärsområdet Doro Phones 1 165,2 Mkr (1 586,3), en minskning med 26,5 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 33,7 procent (31,5). För Doro Care minskade bruttomarginalen till 41,4 procent (42,1) och för Doro Phones ökade bruttomarginalen till 30,3 procent (28,3).
 • EBITDA uppgick till 203,9 Mkr (209,3), en minskning med 2,6 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 101,6 Mkr (131,4) exklusive omstruktureringskostnader om 15,9 Mkr (19,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,0 procent (6,4). Inklusive omstruktureringskostnader uppgick EBIT till 85,7 Mkr (112,1) med en rörelsemarginal på 5,1 procent (5,4).
 • Periodens resultat efter skatt var 49,1 Mkr (77,9) och resultatet per aktie var 2,06 SEK (3,28).
 • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 180,4 Mkr (118,7).
 • Den snabba spridningen av covid-19 har påverkat försäljningen negativt under året, främst inom affärsområdet Doro Phones, med nedstängda marknader. En succesiv återhämtning skedde under slutet av andra- och tredje kvartalet, men försäljningen blev återigen påverkad negativt under slutet av fjärde kvartalet på grund av covid-19:s andra våg.

VD-ord

2020 har tveklöst varit ett annorlunda år, kraftigt påverkat av pandemin. Utmaningarna som finns inom vård och äldreomsorg har blivit allt mer tydliga och vårt erbjudande inom digitaliserad välfärdsteknik är och kommer vara en del av lösningen på problemet. Trots alla utmaningar som covid-19 fört med sig har vi lyckats upprätthålla vår tjänsteleverans och fortsatt leverera samma kvalité i såväl våra larmcentraler som i vår fältservice under hela året. Detta visar på den goda anpassningsbarhet som finns i organisationen och att vi oavsett omständigheter fortsätter leverera det vi är bäst på - trygghet och självständighet för seniorer.

Under fjärde kvartalet drabbades vi av en andra våg av covid-19 där några av våra huvudmarknader återigen helt eller delvis stängde ner. Konsekvensen av detta blev att den återhämtningstakt vi noterade under det tredje kvartalet avstannade. Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 489,6 Mkr (615,8), en minskning med 20,5 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Genom en fortsatt god kostnadskontroll och med hjälp av de besparingsinitiativ som implementerats under året har vi lyckats parera försäljningstappet och leverera en förbättrad justerad EBIT-marginal på 9,6 procent (6,7) i kvartalet.

Marknaden för affärsområdet Doro Care har under det fjärde kvartalet utvecklats långsamt. Kommuner och regioner har fokuserat sin verksamhet på att hantera effekterna av pandemin och därav har viktiga upphandlingar skjutits på framtiden. Även om försäljningsutvecklingen stannat av på grund av försenade upphandlingar har vi under det fjärde kvartalet ökat vår försäljning i jämförelse med tredje kvartalet och haft en organisk tillväxt, justerat för valutaeffekter, i jämförelse med samma kvartal föregående år. Med ett förstärkt team och en större erfarenhet vill vi skapa fortsatt organisk tillväxt.

Vi har tidigare under året tagit flertalet steg framåt i vår tillväxtstrategi vilket vi även fortsatt med under det fjärde kvartalet. I oktober genomförde vi vårt tredje förvärv för året då vi förvärvade Connexus Careline från Connexus Housing Group och utökade därmed vår närvaro på den brittiska marknaden. Med flera strategiskt viktiga händelser i bagaget och ett förstärkt team är vi nu redo att gå in i 2021 med fokus på att utöka och stärka vårt erbjudande, fortsätta driva en lönsam tillväxt och öka effektiviteten i vår tjänsteleverans.

Affärsområdet Doro Phones har haft ett försäljningsmässigt tufft kvartal med en minskning på 28,9 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen påverkades negativt av att marknader återigen stängde ner som en följd av pandemins andra våg, men även av det tidigare kommunicerade beslutet att fasa ut mindre lönsamma marknader så som Nordamerika. Trots den lägre försäljning levererade affärsområdet ett högt rörelseresultat med en mycket stark marginal på 11,7 procent i kvartalet. Den höga EBIT-marginalen är en effekt av de kostnadsbesparingar som affärsområdet genomfört under året i kombination med en förbättrad bruttomarginal. Arbetet med att minska rörelsekostnaderna går fortsatt framåt och fokus för det kommande året kommer vara att bibehålla en god kostnadskontroll samtidigt som vi jobbar aktivt med att finna nya lösningar till dagens och morgondagens seniorer.

I syfte att skapa de bästa förutsättningarna för respektive affärsområde att utvecklas mer fördelaktigt och uppnå sin fulla potential kommer ett arbete inledas med att särnotera affärsområdet Doro Care. Jag tror ett självständigt Doro Care skapar förutsättningarna för att utnyttja de intressanta möjligheter och framtidsutsikter vi ser inom välfärdsteknik. Även för affärsområdet Doro Phones tror jag renodlingen skapar bättre möjligheter för verksamheten att ytterligare stärka sin marknadsposition. För att förbereda en särnotering kommer ett arbete inledas med att separera affärsområdet Doro Care med målsättningen att genomföra en notering under året. Vi kommer fortsatt skapa trygghet för senioren, ta vara på de tillväxtmöjligheter som finns framför oss och prioritera våra anställdas hälsa och säkerhet samtidigt som vi fortsätter vår resa framåt.

Carl-Johan Zetterberg Boudrie, vd och koncernchef

WEBCAST

Doros rapport presenteras via en webbsänd telefonkonferens som hålls onsdagen den 17 februari kl. 9:00 (CET) där vd och koncernchef Carl-Johan Zetterberg Boudrie presenterar rapporten. Webbsändningen nås på https://tv.streamfabriken.com/doro-q4-2020 Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Doros finansiella webbplats http://www.doro.com/corporate

Telefonnummer:
Sverige: +46 8 50 55 83 75
Storbritannien: +44 33 33 00 92 74
USA: +1 83 38 23 05 86
Frankrike: +33 170 75 07 18

NyheterAnnons