Flaggningsmeddelande i Nederman Holding Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556576-4205 Nederman Holding Aktiebolag
InstrumentSE0011204510 share
InnehavareLannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 877 139
Antal rösträtter3 877 139
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-12-30
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 780 473
 - direkt innehavda rösträtter2 780 473
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier7,91 %
 - direkt innehavda rösträtter7,91 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 17,91 % 2 780 473
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT7,91 % 2 780 473
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 780 473
 - andel av rösträtter7,91 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.