Alelon Energy Systems har tecknat ett distributörsavtal med Sjuntorpskoncernen avseende försäljning och service av Alelions litiumjonbatterier för truckar. Sjuntorpskoncernen är en väl etablerad leverantör av produkter och tjänster till tillverkningsindustrin med anläggningar i Sjuntorp, Trollhättan och Skövde.

Genom avtalet får Sjuntorp Truck & Maskin rätt att sälja och serva Alelions litiumjonbatterier på eftermarknaden för truckar. Sjuntorp har flera affärsområden, Truck & Maskin, Produktionsteknik, Elinc och Jopro. Tillsammans har AB Sjuntorp ett 80-tal anställda. Koncernen har mångårig erfarenhet inom truckbranschen och omsätter drygt 130 MSEK per år.
"Genom det här avtalet får vi en väletablerad återförsäljare och servicepartner med en gedigen erfarenhet och en stor kundkrets. För Alelion innebär avtalet ett mycket välkommet tillskott när det gäller den svenska eftermarknaden för truckbatterier", säger Åsa Nordström, vd för Alelion Energy Systems.

Ökad satsning på eftermarknaden
Alelion har under det senaste året ökat sina satsningar på eftermarknaden för truckbatterier. Litiumjonbatteriernas stora ekonomiska och miljömässiga fördelar har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på litiumjonbatterier på eftermarknaden när många truckägare vill byta ut sina befintliga bly-syrabatterier alternativt ser över hela sin truckflotta. Samtidigt har de stora trucktillverkarnas insourcing av tillverkare av litiumjonbatterier gjort att tillgången på batterier på eftermarknaden minskat då fokus istället ligger på nytillverkningen.

"Parallellt med våra ökade satsningar på specialfordon har vi också ökat våra satsningar på eftermarknaden för truckar eftersom vi ser ökade möjligheter här. Under det gångna året har vi utökat vår närvaro på eftermarknaden i både Asien och Mellanöstern genom distributörs- och serviceavtal med aktörer i bland annat Turkiet och Thailand", avslutar Åsa Nordström.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB                                                    
070-290 18 58
 

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. We have and give the power to change. alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se,telefon: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916