ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) är ett GreenTech-bolag som erbjuder en mjukvaruplattform för laddningssystem för elfordon, vilken ämnar komplettera den befintliga laddningsinfrastrukturen. Genom att skapa en sömlös övergång till e-mobilitet förenklas laddningsprocessen för ägare av eldrivna fordon. Analyst Group ser flertalet värdedrivare som potentiellt kan driva en uppvärdering av Bolaget, vilka är en marknad i hög tillväxt, en lukrativ tillväxtstrategi och en skalbar affärsmodell som möjliggör marginalexpansion. Genom en DCF-värdering härleds ett potentiellt värde om 8,6 kr per aktie i ett Base scenario.Analyst Group