Flaggningsmeddelande i Nilörngruppen Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556322-3782 Nilörngruppen Aktiebolag
InstrumentSE0007100342 B shares
InnehavareProtector forsikring ASA
 
Före transaktionen
Antal aktier569 391
Antal rösträtter569 391
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-10-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier604 461
 - direkt innehavda rösträtter604 461
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,30136 %
 - direkt innehavda rösträtter3,01597 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,01597 % 604 461
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,01597 % 604 461
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter604 461
 - andel av rösträtter3,01597 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.