Stefan Östlund har under dagen rapporterat flera insynsaffärer och minskat innehavet med 155 000 aktier i vattenreningsbolaget Josab där han är styrelseledamot. Det totala försäljningsvärdet uppgår till 329 243 kronor med ett genomsnittspris på 2,12 kronor per aktie.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Transaktioner publicerade idag
14:56:18Försäljning80 000 aktier2,05 kronor
14:56:18Försäljning40 000 aktier2,21 kronor
14:56:18Försäljning35 000 aktier2,20 kronorStefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire