Toadsmans intäker för Q2'19 uppgick till 18,4 mkr, varav 2,0 mkr var aktiverade utvecklingskostnader och 2,1 mkr engångsposter relaterade till upplösning av negativ goodwill. Rörelseresultatet uppgick till 4,5 mkr vilket justerat för engångsposter var något högre än vårt estimat på 1,5 mkr. Under kvartalet har Toadman tecknat ett avtal med en av världens största spelutvecklare. Initialt är avtalet värt USD 1 m med skulle projektet slutföras kan det inbringa 150-200 mkr under de kommande 2 åren. Fokus under kvartalet för Toadman har varit de förvärv som genomförts. Proforma har man ökat sin omsättning 2018 ifrån 73 mkr till 244 mkr. Lejonparten av pro forma-omsättningen kommer från förvärvet av Petrol Advertising, en världsledande marknadsföringsbyrå inom spelbranschen. Det andra förvärvet var spelstudion Antimatter Games. Då Toadman kommer att annonsera detaljer kring spelpipelinen i september väljer vi att hålla våra estimat oförändrade vilket gör att vi ser ett motiverat värde på 21-23 kr och en hög potential i aktien till en hög risk

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/toad_20190829.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se