(Tillägg: från stycke sex)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den svenska ekonomin är motståndskraftig och förutsättningarna är goda för en fortsatt stark återhämtning under nästa år. Nuvarande och mer omfattande restriktioner ger en kort svacka omkring årsskiftet, men tillväxten skjuter fart under loppet av 2021.

Det skriver Nordea i en konjunkturprognosöversyn på måndagen.

Sveriges BNP väntas minska med 2,9 procent i år och öka med 3,8 procent nästa år.

"Utvecklingen är splittrad mellan olika branscher. Den delade utvecklingen understryker att riktade stöd till vissa utsatta sektorer är nödvändiga, medan ytterligare och generella stimulanser bör ifrågasättas", säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, i en kommentar.

I prognosen i september spåddes BNP minska med 3,2 procent i år och öka med 4,1 procent nästa år.

Det konstateras att rådande tider "är dystra" med en hög smittspridning och "förfärande höga" dödstal. Men "ett starkt ljus i mörkret är att flera vaccin visar lovande resultat" varpå det finns skäl till att vara optimistisk inför 2021.

"Det är svårt att siffersätta den svacka som vi nu befinner oss i eller med någon exakthet säga när återhämtningen i ekonomin skjuter fart igen. Enligt våra beräkningar planar BNP och sysselsättningen ut omkring årsskiftet medan nya nedgångar kan undvikas. Återhämtningen är god under större delen av 2021, om än väsentligt långsammare än höstens överraskande kraftiga uppgång", fortsätter Nordea.

Till följd av krisbranscher som hotell och restaurang samt kultur, nöje och transport förväntas arbetslösheten ligga på omkring 9 procent till och med det andra kvartalet 2021.

"I slutet av 2022 ligger arbetslösheten på 7,4 procent, det vill säga högre än innan krisen men nära vad som bedöms vara den långsiktiga nivån. Resursutnyttjandet normaliseras således under de kommande åren", skriver Nordea.

Angående Riksbanken anses uppstudsen i ekonomin tala för att ytterligare stimulanser inte lanseras. Utöver ett antagande om att Riksbanken inte justerar sina köpeprogram igen bedömer Nordea att reporäntan lämnas oförändrad på noll procent under hela prognosperioden till och med december 2022.Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt