Flaggningsmeddelande i ÅF Pöyry AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556120-6474 ÅF Pöyry AB
InstrumentSE0005999836 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier7 528 323
Antal rösträtter7 528 323
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-09-26
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 578 218
 - direkt innehavda rösträtter7 578 218
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,72 %
 - direkt innehavda rösträtter5,003 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,003 % 7 578 218
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,003 % 7 578 218
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 578 218
 - andel av rösträtter5,003 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohanna Lindlöf
 - telefon08-7012058
 - mejljoli53@handelsbanken.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.