Highlights från det andra kvartalet
  • I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 10 procent för det andra kvartalet. Rapporterad nettoomsättning ökade med 9 procent till 3 336 MSEK (3 053).
  • I lokala valutor ökade rörelseresultatet från produktsegment1) med 16 procent för det andra kvartalet. Rapporterat rörelseresultat från produktsegment ökade med 15 procent till 1 293 MSEK (1 123).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 263 MSEK (1 091) för det andra kvartalet.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 928 MSEK (812) för det andra kvartalet.
  • Resultatet per aktie uppgick till 5:31 SEK (4:48) för det andra kvartalet. Justerat resultat per aktie2) ökade med 27 procent till 5:31 SEK (4:17).
  • Framtidsutsikten på sidan 10 har modifierats beträffande snus och nikotinportionsprodukter utanför Skandinavien.

1) Rörelseresultatet för Swedish Match produktsegment, vilket exkluderar Övrig verksamhet och större engångsposter.
2) Resultat per aktie justerat för att exkludera intäkter från Scandinavian Tobacco Group (STG) och större engångsposter.

För hela rapporten: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/Delarsrapporter/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, torsdagen den 19 juli kl. 11.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Thomas Hayes och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/Webbsandningar-och-ljudsandningar/

Telefonkonferens presentation: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/

__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Thomas Hayes, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0108

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
___________

Denna information är sådan information som Swedish Match AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 08.15 CET.
___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
swedishmatch.com (http://www.swedishmatch.com/)