Q3'21 präglat av halvledarbrist
Elanders EBITA i Q3'21 var 126 mkr (190) i ett kvartal som till stor del präglades av stor volatilitet i produktionsvolymer dag för dag hos flera stora kunder, framför allt inom Automotive och Electronics, i spåren av bristen på halvledare. EBITA inom Supply Chain Solutions var 112 mkr (162), och Print & Packaging Solutions levererade 24 mkr (35). Organisk tillväxt var 3% i kvartalet.
Fina utsikter inför Q4'21
Elanders låter meddela att Q3'21 avslutades mer stabilt med avseende på halvledarsituationen, samt att Q4'21 väntas visa på mindre negativa effekter. Efterfrågan ser överlag stark ut, och Elanders utvärderar möjligheter att utöka kapaciteten, t ex inom Fashion & Lifestyle. Q4'21 visar sannolikt på mer stabilitet inom Supply Chain Solutions samt en stark avslutning på året för Print & Packaging Solutions.
Låg värdering
Vi ser goda möjligheter för en uppvärdering av Elanders. Problemen i Q3'21 till följd av halvledarbristen ser ut att ligga i kursen baserat på kursutvecklingen på rapportdagen, och utsikterna ser ljusa ut med stark efterfrågan inom samtliga segment. Motiverat värde uppgår till 185 - 190 kr per aktie (220 - 225). På rullande 12 månader ligger nu EBITA-marginalen på 5,9%. Vi räknar med 6,8% 2022e och 7,3% 2023e.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 18-10-2021 kl. 08:09: https://docs.penser.se/a/2275/ELAN20211018.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/