Flaggningsmeddelande i Eltel AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556728-6652 Eltel AB
InstrumentSE0006509949 Ordinary A Shares
InnehavareNiklas Kustaa Harald Herlin Dödsbo, Wipunen varainhallinta Oy
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2018-06-14
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier26 000 000
 - direkt innehavda rösträtter26 000 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier16,55022 %
 - direkt innehavda rösträtter16,60129 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 116,60129 % 26 000 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT16,60129 % 26 000 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagWipunen varainhallinta Oy
 - antal rösträtter12 000 000
 - andel av rösträtter7,66214 %
 - bolagMariatorp Oy
 - antal rösträtter7 000 000
 - andel av rösträtter4,46958 %
 - bolagRiikantorppa Oy
 - antal rösträtter7 000 000
 - andel av rösträtter4,46958 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter26 000 000
 - andel av rösträtter16,60129 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPeter Immonen
 - telefon0961228335
 - mejlpeter.immonen@wip.fi
 
Kommentar
Antalet aktier i ELTEL avser Wipunen varainhallinta Oy:s, Mariatorp Oy:s, och Riikantorppa Oy:s samlade innehav i ElTEL i samband med att Wipunen varainhallinta Oy, Mariatorp Oy och Riikantorppa Oy tidigare överenskommit att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Mariatorp Oy, ägs till 85% procent av Niklas Herlins dödsbo och Riikantorppa Oy ägs till 100% procent av Niklas Herlins dödsbo, således utgör detta även ett flaggninsmeddelande för Niklas Herlins dödsbos del.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.