Brighters styrelse har beslutat att inleda processen för en ansökan att notera bolaget på en reglerad marknad. Noteringen beräknas ske under 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Brighter har nu, efter ett antal år med fokus på produktutveckling, samarbeten, partnerskap och marknadsförberedelser, kommit till en fas där bolagets globala ambitioner är nära förestående. En notering på reglerad marknad öppnar bland annat upp för nya investerargrupper, exempelvis större institutioner och aktörer från utlandet, samtidigt som det skapar förutsättningar för förbättrad likviditet i aktien, säger Brighters styrelseordförande Barbro Fridén.

Bolaget införde tidigare under året redovisningsprincipen IFRS, som ett första steg i förberedelserna för en flytt till en reglerad marknad, såsom Nasdaq Stockholms huvudlista.

Brighter noterades i februari 2012 på Aktietorget och bytte i mars 2014 marknadsplats till Nasdaq First North.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire