(tillägg: de två sista styckena)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försvarsföretaget Saab har genom att inte delta i den planerade flygevalueringen i Schweiz i praktiken lämnat upphandlingen.

Det framgår av ett pressmeddelande från en schweizisk myndighet på torsdagen.

Att göra flygtester senare skulle strida mot likabehandling av kandidaterna och är inget alternativ, uppger den schweiziska myndigheten som därmed noterat att det numera bara finns fyra kandidater kvar i upphandlingen.

I det pressmeddelande som Saab skickade ut på torsdagsmorgonen skrev Saab att bolaget kommer att uppfylla samtliga förmågekrav som ställts. Däremot stämmer inte utvecklingsplanen för Gripen E överens med den schweiziska tidplanen för flygevaluering som Schweiz vill genomföra med stridsflygplan som är i operativ drift 2019, varpå Saab beslutat att inte delta i flygevalueringen som går av stapeln 24-28 juni, hette det.

Att Gripen E inte är tillräckligt färdigt har varit känt för schweizarna länge, påpekade Saab. Bolaget vann Schweiz förra upphandling, men den affären avbröts av finansieringsskäl.

Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics, säger till Dagens Industri att han tror att skälen till att Schweiz har svängt har att göra med att landet nu avser ersätta fler plan än senast det begav sig, samt att Schweiz numera inte har samma möjligheter som tidigare att samarbeta med Saab i utvecklingen av planet. Detta eftersom Saab har inlett ett tätare samarbete med Gripen-kunden Brasilien.Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt