USWE Sports AB har idag signerat avtal med nuvarande ägare, Tenson BV och Color Group BV, om övertagande av VOID Cycling. Transaktionen är utformad som en inkråmsaffär och övertagandet genomförs i sin helhet den 20:e september 2021.

Köpeskillingen uppgår till 10 MSEK med en möjlig ”earn-out” på maximalt 4 MSEK baserad på utfallet av införsäljningen inför SS2022 (Spring/Summer 2022). Under innevarande år förväntas VOID Cycling omsätta ca 8 MSEK med ett positivt resultat. USWE ser framför sig att VOID Cycling har goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt i linje med målsättningen för USWE Sports AB med en tillväxt på mer än 40% årligen.

Förvärvet följer USWE:s grundstrategi; att etablera en stark varumärkesnärvaro med vätskeryggsäckar och därefter bredda produktsortimentet till den etablerade målgruppen, både via e-handel och internationella försäljningskanaler.

Bakgrund:
USWE och VOID Cycling är två svenska varumärken inom cykelbranschen som båda är starka inom e-handel och som var för sig har byggt upp en global närvaro. Tidigt under 2021 startades ett samarbete där respektive bolag lät sina kreativa team jobba ihop för att designa en co-lab kollektion med ryggsäckar och cykelkläder avsedda för MTB marknaden. Under projektet blev det tydligt för båda parter att en sammanslagning skulle innebära betydande fördelar. USWE och VOID delar såväl grundläggande värderingar som kunder. Marknaderna överlappar varandra på ett sätt som ger en utökad grund för fortsatt expansion. Samarbetsprojektet kommer att fortsätta fram till övertagandedatum som är planerat till den 20e september 2021. USWE + VOID co-lab-kollektion kommer att lanseras våren 2022.

Jacob Westerberg VD USWE Sports AB:
”Vi såg tidigt i vårt samarbetsprojekt att vi skulle vara starkare tillsammans. Vi jobbar med en överlappande målgrupp och både VOID Cycling och USWE fokuserar på premiumprodukter i cykelsegmentet. Vår ambition är att vårda VOID:s arv och förstärka varumärket med det som gjort USWE framgångsrika, en framgångsrik e-handel i kombination med noga utvalda distributionskanaler. Med förvärvet av VOID kommer vi att mångdubbla erbjudandet till våra kunder och skapa mervärde för både existerande USWE-kunder respektive VOID kunder. Vi vet att det är många som tagit detta svenska varumärke till sitt hjärta och vi känner igen oss en hel del i varumärkets resa. Tillsammans med nya och befintliga kunder driver vi nu VOID Cycling vidare mot nya mål”.

Tomas Solin, CEO VOID Cycling:
”VOID Cycling har etablerat sig som ett premiumvarumärke för cykel entusiaster runt om i världen och är just nu inne i en stark tillväxtfas” säger Tomas och fortsätter ”För oss är det viktiga att VOID får de absolut bästa förutsättningarna att fortsätta utvecklas tillsammans med våra kunder. Vi ser att USWE som redan är starkt etablerade inom cykel generellt och MTB i synnerhet kompletterar och stärker förutsättningarna för VOID:s tillväxtresa. Försäljningen innebär att vi nu kan fullt ut fokusera på att leverera på de kraftiga tilllväxtplaner vi har för varumärkena Tenson samt ColourWear.”

Om VOID Cycling:
VOID Cycling startades 2014 i Göteborg som ett premiumvarumärke för cykelentusiaster med fokus på e-handel. Den nya SS2022 kollektionen omfattar cykelkläder i premiumsegmentet för män och kvinnor i tre olika utföranden: Race Fit Aero, Race Fit och Regular fit, samt en MTB kollektion och en special-kollektion som går under namnet Swe-co-lab.

Om transaktionen:
Köpeskillingen för IP rättigheterna uppgår till 10 MSEK och finansieras med kontanta medel. Möjlig ”earn-out” på maximalt 4 MSEK baseras på utfallet av införsäljningen för SS2022 vilket avstäms i juni 2022. Eventuell utbetalning av ”earn-out” genomförs i juli 2022 och finansieras med kontanta medel. Lager övertas mot inköpspris vid datum för övertagande.

Nyheter