Enligt Husqvarna AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till
B-aktie. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, är Husqvarna AB skyldigt enligt lag om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli 2021 har, på begäran av aktieägare, 400 A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet röster uppgår därefter till 157 919 462,6.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 576 343 778 aktier varav 111 427 872 A-aktier och 464 915 906 B-aktier.

Informationen är sådan som Husqvarna AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021, klockan 16:00.
För ytterligare information kontakta:
Johan Andersson, Vice President, Investor Relations
ir@husqvarnagroup.com;0702-100 451
Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel.
Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder.