Styrelsen i Bilia AB har, till följd av spridning av Coronaviruset Covid-19, fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Fram till tiden för årsstämman kommer Bilias styrelse att analysera och bedöma situationen för att därefter utvärdera förslaget till utdelning för 2019. Bilia återkommer med ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Årsstämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020, i enlighet med gällande lagstiftning.

Kort uppdatering av Coronarelaterade effekter

Av Bilias totalt sett 135 anläggningar är idag nio anläggningar stängda enligt myndigheternas beslut. Dessa anläggningar är belägna Västeuropa och i Belgien och Luxemburg har från denna vecka merparten av våra anställda, cirka 300 personer, permitterats från arbetet. I Sverige och Norge är samtliga 95 respektive 27 anläggningar öppna. I Sverige är den viktiga Serviceaffären hittills förhållandevis opåverkad. Vi följer utvecklingen noga och förbereder för permitteringar att införas när det behövs. I Norge införs permitteringar av cirka 200 personer under denna vecka med anledning av lägre efterfrågan av våra tjänster. Bilia avser, vid behov, nyttja de åtgärdsprogram som erbjuds och som finansieras helt eller delvis av myndigheterna i våra verksamhetsländer.

Göteborg den 24 mars 2020

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se 
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Denna information är sådan information som Bilia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020, kl. 13:15.

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har 135 anläggningar i Sverige, Norge, ­Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia, Alpine samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte cirka 30 mdkr år 2019 och hade cirka 5 000 anställda.

Bilaga